Tilaisuudet ja tapahtumat

kansikuva

Tilaisuudet ja tapahtumat

Tilaisuuksia ja tapahtumia voi järjestää kampuksilla ja alueyksiköissä normaalisti ilman henkilömäärärajoituksia, kunhan järjestäjä huolehtii terveysturvallisuudesta.

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjiä velvoitetaan laajasti ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä.

Henkilöstön sisäiset kokoukset ja tilaisuudet

Sisäisiä palavereja ja kokouksia voi 2.5. alkaen järjestää kampuksilla normaalisti. Henkilömäärärajoja ei sisäisiin kohtaamisissa ole. Toukokuun ajan sisäisiin palavereihin ja kokouksiin tulee järjestää myös etäosallistumismahdollisuus. Siirrymme myös käyttämään monitilatoimistojen tiloja normaalisti huhtikuun alusta.