Matkustaminen ja vierailijat

kansikuva

Matkustaminen ja vierailijat

Kansainvälinen liikkuvuus ja kansainväliset vierailijat

Kansainvälisessä matkustamisessa tulee käyttää harkintaa ja noudattaa Suomen ulkoministeriön matkustusohjeita. Matkustajan tulee selvittää kohdemaan maahantulon edellytykset ja liikenteenharjoittajan vaatimat todistukset. 

Mikäli kohdemaassa on karanteeni, matkustamista tulee harkita tapauskohtaisesti kohdemaassa vietettävän ajan ja matkan tarkoituksenmukaisuuden perusteella yhdessä esimiehen kanssa.

Ulkomailta saapuva henkilökunta ja vierailijat tulevat kampuksille ja alueyksiköihin Suomen maahantulomallin ohjeiden mukaisesti. Kansainvälisille vierailijoillemme suosittelemme täyttä koronarokotesuojaa ennen kampusvierailuja.

Ulkomaan työmatkat

Suosittelemme vahvasti, että LABin ja LUTin henkilökunnan jäsenet suunnittelevat työmatkoja Suomen ulkopuolelle vasta, kun heillä on viranomaisten suosittelema täysi koronarokotesuoja.

Ulkomaan matkaa varten tulee tehdä matkapyyntö SAP Travel -järjestelmässä. Matkojen varauksessa käytetään CWT-sopimusmatkatoimistoa (matkustusturvallisuus). Näin varausten taustalla on vastuullinen matkanjärjestäjä, jonka velvollisuus on tarvittaessa etsiä uusi reitti poikkeustilanteessa (esim. koronatilanteen muutos, maanjäristys tms.). Tarkistathan, että CWT-matkustajaprofiilissa on sinulle oikeat yhteystiedot (etenkin puhelinnumero).

Lentolippuja varatessa on hyvä huomioida lippujen peruutus- ja muutoskelpoisuus. Matkavakuutus ei korvaa lentolippujen hintaa, mikäli tapahtuma (konferenssi tms) kohdemaassa perutaan esim. koronatilanteen yllättäen muuttuessa. Korvaus on mahdollista vain siinä tapauksessa, että tilanne pahenee niin paljon, että kohdemaa ilmoittaa yleisestä lock-downista, matkustuskiellosta tai muusta vastaavasta.

Ulkomaan työmatkaa varten tarvittavan koronatestin voi hoitaa työterveyshuollossa.

Kotimaan työmatkustaminen

Kotimaan työmatkustamisessa siirrytään 1.4. alkaen käyttämään junaa ja muita julkisia liikennevälineitä. Oman auton käyttö on huhtikuun alusta alkaen mahdollista vain esimiehen luvalla, ja se tulee kirjata matkalaskulle.

Kotimaan työmatkustamisessa suosittelemme edelleen käyttämään harkintaa ja ottamaan huomioon alueelliset viranomaissuositukset (ml. henkilöstön kampusten välinen liikkuvuus).

Sairastuminen ennen matkaa tai matkan aikana

Mikäli työntekijä sairastuu jo ennen matkaa, matkaliput tulee perua ja hakea korvaukset ensin liikennöitsijältä ja sitten lääkärintodistuksen kanssa vakuutusyhtiöltä.

Mikäli työntekijä sairastuu koronaan työmatkan aikana, kotitesti ei riitä vakuutuskorvaukseen. Työntekijän tulee käydä teettämässä virallinen Covid-testi (PCR-testi) ja saada siitä vahvistettu tulos.

Jos koronatesti on positiivinen, eikä työntekijä siksi pääse matkustamaan alun perin varatulla matkalipulla, ylimääräiset matkakulut voidaan korvata.

Alkuperäinen lippu tulee perua ja hakea korvaukset ensin liikennöitsijältä. Vahinkoilmoituksen voi tehdä liittämällä lääkärintodistus (PCR-testi) sekä tositteet aiheutuneista kuluista https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingosta/matkavahingot/matkalla-sattuneet-tapaturmat-ja-sairastumiset.

Työmatkan ja loman yhdistäminen on mahdollista matkustusohjeemme mukaisesti (kappale 4.7, matkustusohje EN / matkustusohje FI). Loma-osuutta varten työntekijällä tulisi olla henkilökohtainen matkavakuutus.

Mikäli työntekijä sairastuu lomaosuudellaan (positiivinen testitulos työmatkaosuuden jälkeen), hän saa korvauksen sairastumisesta johtuvista ylimääräisistä matkakuluista henkilökohtaisen matkavakuutuksensa ehtojen mukaisesti. Mikäli lomaosuudelle ei ole matkavakuutusta, työntekijä itse vastaa ylimääräisistä matkakuluista.