KOULUTUS, TENTIT JA VALINTAKOKEET

kansikuva

KOULUTUS, TENTIT JA VALINTAKOKEET

Luovumme 1.11. 2021 tilojen 50 %:n täyttörajoitteesta molemmilla kampuksilla. Jatkamme edelleen tilojen käyttöä väljästi mahdollisuuksien mukaan.

Lähiopetuksena pidettävien kurssien luento-opetus tallennetaan tai striimataan opettajan harkinnan mukaan vuoden 2021 loppuun saakka. Kokemuksemme on, että merkittävä osa opiskelijoista hyödyntää opiskelussaan striimejä ja tallenteita. Suunnitellut koulutuksen digitoteutukset voivat jatkaa digitoteutuksina.

Vuoden 2022 alusta koulutus toteutetaan koulutusohjelmien omien linjausten mukaisesti ilman koronaan liittyviä erityisjärjestelyitä.

Tentit

50 %:n tilarajoitukset poistetaan tenttitoiminnasta ja Exam-tenttitiloista 1.11.2021 alkaen. Maskisuositus pysyy voimassa kaikissa tenttitilanteissa molemmilla kampuksilla.

Moodle-tenttejä järjestetään 1.11.2021 lähtien opettajien harkinnan mukaan (opintojaksojen tavoitteisiin sopivasti).

Valmistujaistilaisuudet

LABin tutkintojuhla järjestetään joulukuussa kampuksilla.

Koronapassin käyttö ulkopuolisten toimijoiden tiloissa

Koronapassia ei ole Suomessa otettu käyttöön korkeakoulusektorille. Koulutukseen liittyvä vierailu, näyttely tai näytös saatetaan kuitenkin järjestää tilassa, jossa edellytetään koronapassia. Tällöin opiskelijan osallistuminen tapahtumaan tulee olla vapaaehtoista.

Jos opiskelija ei halua käyttää koronapassia, opintojakson opettaja osoittaa opiskelijalle vaihtoehtoisen suoritustavan osallistumisen korvaamiseksi.

Mikäli opiskelijan tarvitsee käydä koronatestissä opintoihin liittyvää koronapassia varten, hän vastaa itse testauksen kustannuksista.

Harjoittelut

Koulutukseen liittyvät harjoittelut toteutetaan harjoittelupaikan ohjeiden mukaan. Terveydenhuoltoalalla harjoitteleville suosittelemme erityisesti täyttä rokotesuojaa, koska alalla hoidetaan riskiryhmäläisiä ja terveydeltään hauraita potilaita.

Valintakokeet

Valtakunnalliset valintakokeet toteutetaan yhteisten suosituksien ja ohjeiden mukaisesti. Lue lisää Arenen sivuilta