E-AHOT HYVÄKSILUKEMINEN - PEPPI

kansikuva

E-AHOT HYVÄKSILUKEMINEN - PEPPI

Mikä ahot?

Ahotoinnilla tarkoitetaan hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tulevaa tutkintoa.

Tältä sivulta löydät ohjeet Pepin eAHOTin käyttöön ja ahot-hakemuksen tekoon. Olethan lukenut yleiset ahot-ohjeet ennen hakemuksen tekoa? Ohjeet löydät täältä.

Englanninkieliset käännökset

Jotkin tiedot pyydetään kirjoittamaan sekä suomeksi että englanniksi. Kun teet hakemusta, olet velvollinen täyttämään pyydetyt tiedot myös englanniksi. Opinnon nimet siirtyvät sellaisenaan englanninkieliseen tutkintotodistukseesi.

Mikäli suoritat tutkintoa suomeksi, saat valmistuessasi suomenkielisen tutkintotodistuksen sekä lisäksi englanninkielisen todistuksen käännöksen ja opintosuoritusotteen. Mikäli suoritat tutkintoa englanniksi, saat valmistuessasi sekä suomenkielisen että englanninkielisen tutkintotodistuksen. Mikäli hakemus on puutteellinen, esim. käännökset puuttuvat, käsittelijä palauttaa hakemuksen täydennettäväksi.

eAHOT-hakemuksen liite opinnoista, kun opintosuoritusotetta ei ole (esim. CampusOnline opinnot)

Hakemukselle tulee liittää dokumentti suorituksista/osaamisesta (esim. opintosuoritusote tai työtodistus). Mikäli et ole saanut opintosuoritusotetta opinnoista, voit jakaa suoritusten tietoja Opintopolku -palvelun kautta. Löydät ohjeet täältä.

CampusOnlinen kautta suoritetut opinnot

Tee eAhot -hakemus alla olevien ohjeiden mukaisesti (otsikon Uusi hakemus alta).

Hakemukselle ohjauskeskustelun tietoihin merkitse kenen opettajan kanssa ja milloin olet opinnon suorittamisesta sopinut.

Jos CampusOnlinen kautta suoritettu opinto on tarkoitus sisällyttää tutkintoosi (esim. täydentävään osaamiseen), tee hakemus case 2 mukaan ja valitse käsittelijäksi oman ryhmäsi opintosihteeri. Voit tarkistaa oman opintosihteerisi Pepistä, ohjeet löydät täältä: Opiskeluoikeiden tiedot

Jos CampusOnlinen kautta suoritetun opinnon on tarkoitus korvata pakollinen hopsissa oleva opintojakso, tee hakemus case 1 mukaan ja valitse hakemuksen käsittelijäksi opettaja, kenen kanssa olet korvaavuudesta sopinut.

Hakemukselle sinun tulee täyttää opintojakson nimi myös englanniksi.

Kevään 2022 CampusOnlinen kurssien käännökset löytyy täältä. Mikäli käännöstä ei ole listalla etkä ole saanut oppilaitoksesta englanninkielistä opintosuoritusotetta, kysy käännöstä suoraan oppilaitokselta, jossa olet opinnon suorittanut.

Klikkaamalla valikon otsikkoa, saat lisäohjeita 

Uusi hakemus

Uusi hakemus

Kirjaudu Peppiin. Löydät eAhot-toiminnot Opintoni-osiosta kohdasta eAHOT-hyväksilukeminen. 

Kuva 1. eAHOT Pepissä
Kuva 1. eAhot Pepissä

Aloita prosessi tekemällä uusi hakemus eli klikkaa Uusi hakemus -painiketta.

* Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä. Tutkintotodistusta ja AMKin tilastointia varten tarvitaan tiettyjä tietoja ja siksi muutamat kentät on pakko täyttää. Tietojen täyttämisestä erilaisissa tapauksissa tarkemmin case-kuvauksissa.

Kuva 2. Uusi hakemusKuva 2. Uusi hakemus
 

Ohjauskeskustelun tiedot 

Täytä hakemuslomakkeelle :

 • Ohjauskeskustelun päivämäärä
   
 • Kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty (valitse tähän aina tutoropettaja)
 • Lisätietoihin mistä ja millaista hyväksilukua haet (jos kyseessä on CampusOnlinen kautta suoritettu opinto, kirjoita lisätietokenttään ”CampusOnline”).

 • Merkitse AINA CampusOnline -opintojen osalta: milloin ja kenen kanssa opinnon suorittamisesta on sovittu. Jos olet sopinut tutor-opettajan kanssa hops-keskustelussa, että voit suorittaa mitä tahansa opintoja täydentäviin opintoihin, käytä hops-keskustelun päivää

Muista tallentaa tiedot 

Ohjauskeskustelun tiedot   Ohjauskeskustelun tiedot (CampusOnline)
Kuva 3a. Ohjauskeskustelun tiedot                                                 Kuva 3b. Ohjauskeskustelun tiedot CampusOnline

Suorituspaikat 

Lisää uusi suorituspaikka. 

Tälle ikkunalle täytät aiemman osaamisesi/opintosi tiedot. Jos haet useasta eri paikasta hyväksilukua, lisää jokainen suorituspaikka hakemukseen yksi kerrallaan.

Kuva 4. Suorituspaikan lisääminen
Kuva 4. Lisää suorituspaikka

Valitse suorituspaikan tyyppi (oppilaitos, työkokemus, muu)

Oppilaitos 

 • Valitse listalta oikea oppilaitostyyppi ja oppilaitos 
 • Koulutuksen nimi -kohtaan koulutuksen nimi (esim. Sosionomi AMK tai CampusOnline), opintosuorituksen tiedot täytetään myöhemmin 
 • Voit halutessasi kertoa lisäksi tarkempia tietoja tekemästäsi suorituksesta
 • Lisää vähintään yksi liite (todistus, opintosuoritusote). Jos sinulla ei ole opintosuoritusotetta (esim. CampusOnline -opinnoista), katso ohjeet liitteen lisäämiseksi otsikosta eAHOT hakemuksen liite opinnoista, kun opintosuoritusotetta ei ole (esim. CampusOnline opinnot). 
 • Tallenna 

Lisää suorituspaikka -oppilaitos   Lisää suorituspaikka -oppilaito (CampusOnline)
Kuva 5a. Lisää suorituspaikka -oppilaitos                             Kuva 5b. Lisää suorituspaikka -oppilaitos CampusOnline

Työkokemus TAI muu (esim. harrastustoiminta, armeija) 

 • Jätä tyhjäksi Suorituspaikan tyyppi ja Työnantaja/muu-tyyppi 
 • Valitse ”Työnantajan tai muun suorituspaikan nimi”” 
 • Syötä nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Voit halutessasi kertoa lisäksi tarkempia tietoja tekemästäsi suorituksesta 
 • Lisää vähintään yksi liite (todistus, työtodistus tai muu dokumentti asiasta) 
 • Tallenna 

Kuva 6. Lisää suorituspaikka -työkokemus tai muu
Kuva 6. Lisää suorituspaikka -työkokemus tai muu

Opinnot tai osaamiset 

Tässä kohtaa ole äärimmäisen tarkkana! Valitse oikea vaihtoehto valintapainikkeesta:

 • aiemmin hankittu muu osaaminen (esim. työkokemus, harrastustoiminta) TAI
 • aiemmin suoritettu opinto (esim. aiemmin suoritetut opinnot tai opintojen aikana suoritetut CampusOnline -opinnot).

Mikäli sinulla on useita opintoja / osaamisia, palaa tähän valintapainike- kohtaan ja lisää jokainen omana, erillisenä kohtana.

Opinnto ja osaaminen
Kuva 7. Opinnot ja osaamiset

Aiemmin hankittu opinto/muu osaaminen -ikkuna 

Hakemus-ikkuna jakautuu kolmeen eri palstaan: 

 1. aiemman osaamisen/opinnon tiedot
 2. opinnot, joihin hyväksilukua haetaan (korvaavuus =poimi hopsista, sisällyttäminen = lisää itse)
 3. hakemukseen valitut opinnot.

Täytä tiedot kaikille kolmelle palstalle. Jos et ole varma, mitkä tiedot täytetään/miten hakemus tehdään, katso case-kuvauksista tarkemmat ohjeet. Kun olet täyttänyt kaikkien kolmen palstan tiedot, tallenna. Tallennuksen jälkeen näet täyttämäsi tiedot Opinnot ja osaamiset -alla. 

Kuva 8. Hakemus -ikkuna
Kuva 8. Hakemus -ikkuna

Tallennetun hakemuksen muokkaaminen

Pääset muuttamaan tietoja kynä-ikonista. Voit lisätä samalle hakemukselle useita hakemuksen osia klikkaamalla  Valintapainikkeesta "aiemmin hankittu muu osaaminen"  TAI "aiemmin suoritettu opinto".

Kuva 9. Tallennetun hakemuksen muokkaaminen
Kuva 9. Tallennetun hakemuksen muokkaaminen

Tallennetun hakemuksen lähettäminen

Hakemus tallentuu luonnokseksi ja pysyy luonnoksena, kunnes lähetät sen käsittelijälle. Hakemuksen lähetyspainike on hakemuksen oikeassa yläkulmassa.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, et voi enää muokata hakemusta. Täytä hakemus siis kerralla huolellisesti. Käsittelijä palauttaa/hylkää puutteellisen tai väärin täytetyn hakemuksen. Noudata käsittelijän antamia ohjeita, mikäli hakemus palautuu / tulee hylkäyksenä sinulle. Saat sähköpostiviestin palautuneesta/hylätystä hakemuksesta.

Kuva 10. Lähetä hakemus -painike
Kuva 10. Lähetä hakemus -painike

Case-kuvaukset

Kaikissa tapauksissa olet syöttänyt jo suorituspaikan tiedot järjestelmään. Lisää aiemmin hankittu opinto/osaaminen riippuen siitä, millä aiemmalla osaamisella olet hyväksilukua hakemassa.  

Case 1: Aiemmin suoritettu opinto korvaa hopsin opinnon

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa oppilaitoksessa opinnon, joka sisällöltään ja laajuudeltaan vastaa hopsissa olevaa opintojaksoa. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Opinnon laajuus ja laajuuden tyyppi 
 • Kieli, jolla suoritus on tehty 
 • Arviointi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Suorituspäiväksi opinnon alkuperäinen suorituspäivä 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta  

Mikäli opettajatutorin kanssa on ohjauskeskustelussa sovittu hopsin opintojakson korvaamisesta aiemmalla opinnolla, poimi hakemukseen hopsin opinto johon hyväksilukua haetaan hakemus -ikkunan 2. palstalta. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen. Lisätty opinto tulee näkyville hakemuksen 3. palstan ”Hakemukseen valitut opinnot”. Paina lopuksi tallenna. Tallennuksen jälkeen näet hakemuksen. Voit lisätä muita osaamisia valintapainikkeista. 

Kansikuva

Case 2: Aiemmin suoritettu opinto sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa oppilaitoksessa opinnon, jolle ei löydy hopsista korvaavuutta, mutta haluat sisällyttää opinnon tutkintoosi. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Opinnon laajuus ja laajuuden tyyppi 
 • Kieli, jolla suoritus on tehty 
 • Arviointi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Suorituspäiväksi opinnon alkuperäinen suorituspäivä 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään ja lisätiedoksi mihin opinnon haluat sisällytettäväksi (esim. Vapaasti valittaviin / täydentävään osaamiseen) 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja, tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä. CampusOnline -opintojen kohdalla käsittelijäksi valitaan ryhmäsi opintosihteeri. Voit tarkistaa oman opintosihteerisi Pepistä, ohjeet löydät täältä: Opiskeluoikeuden tiedot.

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 

Mikäli hyväksiluet opintoja, joihin ei löydy korvaavuutta hopsista, opinnot sisällytetään hopsiin, esim. täydentävään osaamiseen. Tällöin opinnot tulevat hopsiin niiden alkuperäisillä nimillään.  

 • Valitse hakemus -ikkunan 2. palstalta ”Lisää itse”. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen. 
 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Täytä tiedot sekä suomeksi että englanniksi, esim. Markkinointi / Marketing (Käännöksistä lisää eAhot-ohjeistuksen kappaleessa Englanninkieliset käännökset). Kirjoittamasi nimi tulee sillä nimellä näkyviin tutkintotodistukseen.
 • Laajuus -kenttään kirjataan opintopistemäärä, jota haetaan hyväksiluettavaksi (1 op = 27h työtä) 
 • Paina lisää, jolloin tiedot siirtyvät hakemus -ikkunan 3. palstaan ”Hakemukseen valitut opinnot” 
 • Lopuksi tallenna 

Kansikuva

Case 3: Aiemmin suoritettu osaaminen (työkokemus tai muu) korvaa hopsin opinnon 

Kuvaus: Sinulla on työssä, harrastuksen kautta tai muulla tavoin hankittua osaamista, jolla haluat korvata hopsissa olevan opinnon. Tutustu hopsin opinnon sisältökuvaukseen ja vertaa olemassa olevaa osaamistasi siihen.  

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Arviointi -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Lisää suorituspäivä. Esimerkiksi jos kyseessä on työkokemus, voit kirjata suorituspäiväksi viimeisen työpäiväsi, tai päivän, jolloin olet työtodistuksen saanut 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 

Mikäli opettajatutorin kanssa on ohjauskeskustelussa sovittu hopsin opintojakson korvaamisesta aiemmalla osaamisella, poimi hakemukseen hopsin opinto johon hyväksilukua haetaan hakemus -ikkunan 2. palstalta. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen.  Lisätty opinto tulee näkyville hakemuksen 3. palstan ”Hakemukseen valitut opinnot”. Paina lopuksi tallenna. Tallennuksen jälkeen näet hakemuksen. Voit lisätä muita osaamisia valintapainikkeista. 

Case 4: Aiemmin suoritettu osaaminen sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Sinulla on työssä, harrastuksen kautta tai muulla tavoin hankittua osaamista, jonka haluat sisällyttää tutkintoosi. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Arviointi -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Lisää suorituspäivä. Esimerkiksi jos kyseessä on työkokemus, voit kirjata suorituspäiväksi viimeisen työpäiväsi, tai päivän, jolloin olet työtodistuksen saanut 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 

Mikäli hyväksiluet osaamista, johon ei löydy korvaavuutta hopsista, opinnot sisällytetään hopsiin, esim. täydentävään osaamiseen. Tällöin opinnot tulevat hopsiin niiden alkuperäisillä nimillään.  

 • Valitse hakemus -ikkunan 2. palstalta ”Lisää itse”. Huom! Lisää yksi osaaminen kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen.
 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Täytä tiedot sekä suomeksi että englanniksi, esim. Toimistosihteeri / Office secretary (Käännöksistä lisää eAhot-ohjeistuksen kappaleessa Englanninkieliset käännökset). Kirjoittamasi nimi tulee sillä nimellä näkyviin tutkintotodistukseen.
 • Laajuus -kenttään kirjataan opintopistemäärä, jota haetaan hyväksiluettavaksi (1 op = 27h työtä)  
 • Paina lisää, jolloin tiedot siirtyvät hakemus -ikkunan 3. palstaan ”Hakemukseen valitut opinnot” 
 • Lopuksi tallenna 
Case 5: Usealla eri opinnolla korvataan yksi hopsin opinto 

Kuvaus: Sinulla on useampi opinto, jotka yhdessä vastaavat hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä opinnoilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon.  

Tässä tapauksessa toimitaan samalla tavalla kuin haettaisiin korvaavuutta yhdellä opinnolla. Tee vain yksi hakemus mutta luo siihen erilliset hakemuksen osat. Eli opiskelijan tulee samaan hakemukseen syöttää erikseen kaikki x-määrä tekemäänsä opintoa ja merkitä niille HOPSista sama opintojakso. Kaikista aiemmista opinnoista tehdään siis omat hakemuksen osat Case 1 tavoin. Kaikkiin opintoihin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim.  Xamkissa suoritettu Markkinointi 3 op ja Laureassa suoritettu Markkinoinnin perusteet 2 op korvaavat hopsin Markkinointiviestinnän 5 op:n opinnon). 

Case 6: Usealla eri osaamisella korvataan hopsin yksi opinto

Kuvaus: Sinulla on useampaa erilaista osaamista, jotka yhdessä vastaavat hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä osaamisilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon. 

Tässä tapauksessa toimitaan samalla tavalla kuin haettaisiin korvaavuutta yhdellä osaamisella. Kaikista aiemmista osaamisista tehdään omat hakemuksen osat Case 3 tavoin. Kaikkiin osaamisiin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim. Työkokemuksella saatu esimieskokemus ja armeijassa suoritettu johtajakoulutus korvaavat hopsin Johtamisen 5 op:n opinnon). 

Case 7: Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto 

Kuvaus: Sinulla on aiemmin suoritettu opinto/opintoja ja muuta osaamista, jotka yhdessä vastaavat sisällöltään hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä opinnoilla ja osaamisilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon.  

Tässä tapauksessa teet sekä opinnoista että osaamisesta hakemuksen osat case 1 ja 3 tavoin. Kaikkiin hakemuksen osiin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim. Xamkissa suoritettu Markkinointi 3op ja työkokemukseni markkinoinnin suunnittelijana korvaavat hopsin Markkinointiviestinnän 5op opinnon). 

Kuva 11. Case 7. Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto (työkokemus)

Kuva 11. Case 7. Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto (lisää työkokemus tai muu osaaminen)
 

Kuva 12. Case 7. Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto (opinto)

Kuva 12. Case 7. Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto (lisää opinto)

Case 8: Opinnolla sekä korvataan hopsin opinto että osa pisteistä sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Olet suorittanut 10 op:n laajuisen Markkinoinnin opintojakson toisessa oppilaitoksessa, mutta hopsissasi oleva markkinoinnin opintojakso on laajuudeltaan 5 op.  

Voit hakea korvaavuutta 5 op:n markkinoinnin opintojaksolle, mikäli kurssien sisällöt ovat samat, case 1 tavoin sekä sisällyttää loput 5 op täydentävään osaamiseen case 2 tavoin. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu.  

Kaikista hyväksiluettavista opinnoista täytyy tehdä oma erillinen hakemuksensa case 1 tai 2 tapaan, jotta käsittelijä voi tehdä niistä omat päätöksensä. Et siis voi poimia / lisätä hakemus -ikkunalla samalle opinnolle useita eri opintoja.

Case 9: Haetaan korvaavuutta pienemmällä laajuudella, mikä korvattavan opinnon laajuus on (täydennettävä näytöllä) 

Kuvaus: Olet suorittanut opinnon tai sinulla on muuta osaamista, mutta opinnon/osaamisen laajuus on pienempi kuin mikä hopsin opintojaksossa, johon haluat korvaavuutta hakea. Osakorvaavuuksia ei käytäntömme mukaan Peppiin kirjata. Opintojakson puuttuva osuus sinun tulee tehdä näytöllä, jonka opettaja sinulle osoittaa. Opettaja voi myös ohjauskeskustelussa osallistaa opiskelijan itse miettimään, miten näyttö suoritetaan.

Tee opinnosta/osaamisesta korvaavuushakemus normaalisti case 1 (opinnolla haettaessa) tai case 3 (osaamisella haettaessa) tapaan. Ehdota hakemukselle, miten puuttuvan osuuden voisi mielestäsi suorittaa. Kun puuttuvasta osuudesta on sovittu, opettaja tekee eAhot-järjestelmään sopimuksen, johon kirjaa miten puuttuva osuus tulee suorittaa ja missä aikataulussa. Toimi opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Case 10: Muualla suoritetulla opinnolla / osaamisella haluat korvata useamman eri hopsin opinnon

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa korkeakoulussa esim. 10 op Markkinoinnin opintojakson, jolla haluat korvata kokonaan hopsin kaksi kurssia.

Kaikista hyväksiluettavista opinnoista täytyy tehdä oma erillinen hakemuksen osansa case 1 tai 3 tapaan, jotta käsittelijä voi tehdä niistä omat päätöksensä. Et siis voi poimia hakemus -ikkunalla samalle Markkinoinnin opinnolle useita eri hopsin opintoja.