Turnitin

kansikuva

Turnitin

Turnitin on tekstin samankaltaisuuden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Palvelu vertaa kirjoitettua kirjallista tekstiä laajaan artikkeleista, lehdistä, kirjoista, internetsivuista ja opinnäytetöistä koostuvaan kansainväliseen tietokantaan ja etsii samankaltaisuuksia palautetun tekstin ja tietokannan lähteiden välillä. Turnitin antaa tekstistä palautteen raporttina, jossa näkyy prosentteina samankaltaisuus lähteistä löytyvien tekstien kanssa. Tulkitsemalla saatua raporttia voidaan päätellä, onko tekstiä plagioitu jostain lähteestä.

On tärkeä muistaa, ettei samankaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia! Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin pituuteen, eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi kuin pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyrkiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa. Turnitinia ja sen käyttöä ei tarvitse pelätä tai jännittää! Se on tarkoitettu nimenomaan korjaamaan ja auttamaan tieteellisen tekstin kirjoittamisessa, sekä paljastamaan tarkoituksellisen plagioinnin.

Turnitin on integroitu osaksi Moodlea, joten opettajat voivat käyttää sitä osana Moodle-kurssialustan käyttöä harjoitustöiden, raporttien tai lopputöiden tarkastamiseen. Opiskelija voi palauttaa omia tekstejään Turnitiniin vain, jos opettaja on luonut tähän erillisen Turnitin-palautustehtävän.

Miksi käytät Turnitinia?

  • Se auttaa sinua kirjoittamaan lähteisiin perustuvaa tekstiä omin sanoin.
  • Se auttaa sinua kirjoittamaan akateemisesti oikeaa ja sujuvaa tekstiä.
  • Ohjelma antaa palautteen kirjoittamastasi tekstistä.
  • Raportin avulla sinua voidaan ohjata korjaamaan työtäsi ajoissa.
  • Raportin avulla havaitaan myös plagiointi ja kaikkien opinnäytetöiden tarkastaminen varmistaa opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun.

Sallitut tiedostomuodot

Muista tarkastaa, että palautuksesi on sellaisessa tiedostomuodossa, jolle voidaan tehdä samankaltaisuustarkastus. Löydät tietoa Turnitinin hyväksymistä tiedostomuodoista Turnitinin ohjesivustolta.