Zonta International stipendiohjelmat

Zonta International stipendiohjelmat

Zonta International stipendiohjelmat

JMK JANE M.KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS- stipendi


JMK-stipendiä voivat hakea naiset, jotka opiskelevat kaupallisia aineita yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa. Hakijan tulee olla opinnoissaan vähintään alemman tutkinnon toisen vuoden opiskelija hakemuksen jättämishetkellä.

Naiset muodostavat edelleen selvän vähemmistön yritysmaailman johtajista, vaikka naiset ovat edenneet huomattavasti koulutuksen, uran ja johtotehtävien tavoittelussa. Tämän stipendin avulla haluamme kannustaa naisia liike-elämässä johtotehtäviin.

Zonta International-järjestö myöntää 32 aluetason stipendiä suuruudeltaan 2 000 Yhdysvaltain dollaria sekä kuusi kansainvälistä stipendiä 8 000 Yhdysvaltain dollaria.

HAKUAIKA: Hakemuksen tulee olla kerholla 15.8.2021 ja 15.9.2021 stipenditoimikunnalla.

LIITTEESSÄ TARKAT TIEDOT JA OHJEET.


 

WOMEN IN TECHNOLOGY- stipendi

Zonta International tukee Women in Technology -stipendiä kannustaakseen naisia jatkamaan koulutusta ja hankkimaan uramahdollisuuksia ja johtotehtäviä tietotekniikassa. Stipendiä haetaan suoraan kansainvälisten sivujen kautta.

Stipendiä voivat hakea kaikenikäiset naiset, jotka opiskelevat tietotekniikkaa (IT) yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkea-koulussa ja jotka menestyvät akateemisten opintojensa aikana erinomaisesti.

Zonta International jakaa 20 stipendiä, joiden suuruus on 8000USd. Tämä stipendi haetaan kansainvälisten nettisivujen kautta suoraan ZI:ltä.

HALUAIKA: Takaraja hakemiselle on 15.10.2021.

LIITTEESSÄ TARKAT TIEDOT JA OHJEET.Parhain terveisin Zonta District 20 Stipenditoimikunta
Marja Manninen-Ollberg pj
marja.t.manninen@elisanet.fi