Tietoturvaloukkaus OILIssa

kansikuva

Tietoturvaloukkaus OILIssa

Suomalaisten korkeakoulujen käytössä olevassa OILI lukukausi-ilmoittautumispalvelussa on tapahtunut tietoturvaloukkaus 14.12.2021. Palvelua ylläpitävä CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy on ilmoittanut, että 14.12.2021 tapahtuneen tietoturvaloukkauksen johdosta palvelun käyttö estyi. OILI-palvelun lokitietojen ja tehdyn analyysin perusteella palvelusta ei ole tapahtuneen tietoturvaloukkauksen seurauksena vuotanut opiskelijoiden henkilötietoja, vaan tietoturvaloukkaus on johtanut OILI-palvelun ylikuormittumiseen ja estänyt palvelun käytön. OILI-palvelu on palautettu opiskelijoiden käyttöön 17.12.2021 tehtyjen tarkistusten ja korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Tietosuojavastaava on arvioinut tähän saakka saadun selvityksen perusteella, että opiskelijoille ei ole aiheutunut konkreettista vahinkoa tapahtuneesta. Korkeakoulu on kuitenkin tehnyt tapahtuneesta tietosuojalainsäädännön mukaisen ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle.

 

Lisätietoja asiasta antaa lakimies ja tietosuojavastaava Anne Himanka ja tietoturvapäällikkö Jari Taipale.  

Yhteydenotot pyydetään osoittamaan osoitteeseen tietosuoja@lut.fi.