PHP Säätiön vuoden 2023 apurahat

kansikuva

PHP Säätiön vuoden 2023 apurahat

PHP Säätiö edistää ja tukee taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukee ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.  

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti ICT-liiketoimintaan suoraan tai välillisesti liittyviin koulutus- ja tutkimushankkeisiin sekä koulutuksen kehittämishankkeisiin. PHP säätiö on avoin monenlaisille hankkeille, jotka edistävät ja tukevat taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä. Apuraha ei ole tarkoitettu perustutkinto-opintoihin, mutta opiskelijoiden toteuttamien tutkimusprojektien tukeminen on mahdollista mikäli niiden aihealue sopii yhteen Säätiön tarkoituksen kanssa.

PHP Säätiö julistaa haettavaksi vuonna 2023 jaettavat apurahat. Apurahojen hakuaika on 1.3 – 30.4.2023.  

Hakemukset tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki apurahajärjestelmään sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät PHP Säätiön kotisivuilta osoitteesta www.phpsaatio.fi

PHP Säätiön hallitus tekee päätökset apurahojen saajista toukokuun 2023 aikana. 

Lisätietoja antaa PHP Säätiön toimitusjohtaja Ari Turunen, puh. 0502428, ari.turunen@php.fi