Palliatiivisen hoitotyön suuntaavat opinnot syksyllä 2022

Kansikuva

Palliatiivisen hoitotyön suuntaavat opinnot syksyllä 2022

Sinulla on mahdollisuus opiskella 15 opintopistettä palliatiivisen hoidon opintoja valtakunnallisessa verkostototeutuksessa. Opinnot sisältävä kolme 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa. Opinnot toteutetaan verkossa ja ne on suunniteltu moniammatillisessa yhteistyössä EduPal -hankkeessa.

Tutustu palliatiiviseen hoitoon katsomalla tämä video.
 

Tutustu opintojaksoihin videoiden avulla

Opintojakso 1: Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät

Opintojakso 2: Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito

Opintojakso 3: Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa

Opintojakso 4: Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Opintojaksot 1-3 muodostavat 15 opintopisteen suuntaavat/ vaihtoehtoiset/ täydentävät/ syventävät opinnot opiskelijoille, joilla on suoritettuna 120 opintopistettä. Syksyllä 2022 toteutettava opintojakso 4 sopii opiskelijoille, joiden oppilaitoksissa suuntaavat opinnot ovat laajuudeltaan 5 opintopistettä. Tämä opintojakso sisältää aihealueita kaikista kolmesta opintojaksosta. Opintojaksoja tarjotaan myös 120 op suorittaneille osana vapaasti valittavia opintoja.

 

Ilmoittautuminen opintojaksoille on 1.3.-7.8.2022.

Opintojakso ja toteuttamisajankohta Ilmoittautumislinkki
Lisätietoja opinnoista

OJ1 Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät

KAMK

22.8.-2.10.2022

Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/EP/3406473D9E76F204

Liisa Kemppainen, liisa.kemppainen@kamk.fi

OJ2 Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito

Karelia

26.9.-6.11.2022

Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/2170B34564F82244

Tuulia Sunikka, tuulia.sunikka@karelia.fi

OJ3 Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa

Laurea

7.11.-11.12.2022

Ilmoittautumislinkki:
https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/19890/lomake.html

Sanna Soini, sanna.soini@laurea.fi

OJ4 Palliatiivinen hoito ja saattohoito

OAMK

1.9-30.10.2022

Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/C6C6DFA935AD8168

Mari Vihelä, mari.vihela@oamk.fi

 

Saat lisätietoja opintojen toteuttamiseen liittyvistä käytännöistä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.