Maskinkäyttövelvoite tenteissä

COVID-19

Maskinkäyttövelvoite tenteissä

Paperitentit

Maskinkäyttövelvoite koskee myös kampuksilla järjestettäviä paperitenttejä.

10.1. alkaen opiskelijoiden tulee ilmoittaa maskittomuudestaan ennen tenttiä poikkeusjärjestelyjä varten tentti-ilmoittautumisen yhteydessä (tenttivalvonta@lab.fi). Salitentteihin järjestetään tarvittaessa erillinen tenttitila maskittomille.

Viikon 2 tenttejä varten ilmoitathan maanantain 10.1. aikana tenttivalvonta@lab.fi, mikäli et voi käyttää maskia.

Jos olet jo ilmoittautunut, etkä voi käyttää maskia, lähetä viipymättä, kuitenkin ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoitus maskittomuudestasi sähköpostitse tenttivalvonta@lab.fi.

Tenttisalit täytetään mahdollisimman väljästi kaikissa salitenteissä.

Jos salissa on tenttijä, joka ei käytä maskia tai poistaa sen tentin aikana, opiskelija voi poistua tentistä, mikäli kokee turvallisuutensa vaarantuvan. Tällöin tentistä poistuvan opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta tenttivalvojalle, joka kirjaa asian ylös. Opiskelijan on mahdollista tehdä tentti toisena tenttipäivänä.

Exam-tentit

Maskinkäyttövelvoite koskee myös kampuksilla järjestettäviä Exam-tenttejä.

10.1. alkaen Exam-tentteihin varataan maskittomien opiskelijoiden tentteihin erilliset ajat. Aika on perjantaisin 3 viimeistä tuntia kunkin tenttitilan aukioloajasta. Exam-tilojen aukioloajat löytyvät eLABista.

Voit vaihtaa jo varaamaasi tenttiaikaa huomioiden yllä oleva maskittomien tenttiaika.

Perehdythän huolellisesti Exam-tilan käyttösääntöihin eLABissa.

Jos Exam-tilassa on tenttijä, joka ei käytä maskia tai poistaa sen tentin aikana, opiskelija voi poistua tentistä, mikäli kokee turvallisuutensa vaarantuvan. Tällöin tentistä poistuvan opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta 2 tunnin sisällä sähköpostitse opetushelp@lut.fi. Tilanne tarkistetaan valvontakameroista. Opiskelijan on mahdollista tehdä tentti toisena ajankohtana.