LUT-korkeakoulut ja tekoäly

kansikuva

LUT-korkeakoulut ja tekoäly

LUT-korkeakoulut suosittelevat seuraavia käytänteitä tekoälytyökalujen (esim. ChatGPT) käytölle: 

Tekoälytyökalut kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, ja seuraamme tätä kehitystä. Seuraavassa alustavia ohjeita, joita päivitetään tiedon lisääntymisen myötä.  

  1. Opiskelijat ovat aina vastuussa palauttamistaan tehtävistä ja tekemästään työstä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi itsenäisessä työskentelyssä. Akateemista kirjoittamista koskevat säännöt ovat käytössä oikeine viittauksineen ja lähteineen. Opiskelijan on tuotava esille, mikäli on käyttänyt tekoälyä ja miten. Tekoälytyökaluja ei saa käyttää vilppitarkoituksessa eikä opiskelija saa esittää tekoälytyökaluilla luotua tekstiä omanaan. Tekoälytyökaluja voidaan käyttää alustavien ideoiden löytämiseen aiheista tai tekstin sujuvoittamiseen. 

  2. Tekoälytyökalujen käytön periaatteet on tehtävä opiskelijoille hyvin tunnetuksi. Tämä voidaan tehdä opintoihin orientoitumisen yhteydessä, opinto-ohjauksessa, opiskelijaportaaleissa, kurssiesittelyissä Moodlessa, opinnäytetyöseminaareissa ja menetelmäkursseilla. Opiskelijalla on aktiivinen velvollisuus toimia saamansa tiedon mukaisesti ja tunnistettava tekoälytyökalujen haitat. 

  3. Osaamisen arvioinnissa on hyvä kiinnittää huomiota arviointimenetelmiin ja tiedostaa, milloin osaamisen osoittamiseen ei tekoälyn käytöllä ole vaikutuksia.  

  4. Opettajat voivat halutessaan poiketa näistä suosituksista perustellusta syystä. Poikkeukset ja niiden perustelut on viestittävä selkeästi opiskelijoille.