LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampukset suljetaan opiskelijoilta 5.4. saakka

COVID-19-info

LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampukset suljetaan opiskelijoilta 5.4. saakka

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilöstölle ja opiskelijoille 4.3.2021 

Suomen valtioneuvosto totesi yhdessä presidentin kanssa poikkeusolot 1.3. nopeasti heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen tavoitteena on tiukentaa kansallisia rajoitustoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi erityisellä kolmen viikon sululla 8.-28. maaliskuuta. 

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueiden korkeakouluille on suositeltu laajasti etäopetusta ja etätyötä, ja tämän suosituksen mukaisesti olemme toimineet. Viime viikkojen kampussulut pois lukien olemme pystyneet pitämään kampuksia auki opiskelijoille, koska tilanne toiminta-alueillamme on aiemmin pysynyt pääosin hallinnassa. 

Kampuksille on päässyt välttämättömän lähiopetuksen lisäksi itseopiskelemaan, tekemään ryhmätöitä sekä syömään opiskelijahintaista ruokaa. Uskomme, että tämä on tukenut opintojen etenemistä ja auttanut myös osaltaan opiskelijoita jaksamaan pitkän koronapandemian keskellä.

Nyt kuitenkin kansallinen kokonaistilanne on nopeasti huonontunut. Lisäksi sekä Lahden että Lappeenrannan kampusten sekä Mikkelin alueyksikön alueet ovat leviämisvaiheessa. Vain Kouvolan alueyksikön alue on toistaiseksi kiihtymisvaiheessa. Koronaviruksen muunnokset ovat herkemmin tarttuvia ja levinneet nopeasti sekä pääkaupunkiseudulla että monilla muilla alueilla. Ennakoimme, että epidemiatilanne Suomessa pahenee entisestään lähiviikkoina.

Olemme päättäneet, että suljemme LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampukset opiskelijoilta pääsiäismaanantaihin 5.4. saakka. Sulku tehdään kontaktien vähentämiseksi ja epidemian etenemisen pysäyttämiseksi. 

Opiskelijoille välttämätön lähiopetus, tentit, yritysyhteistyöprojektit sekä valmistumiseen liittyvät kriittiset toimet mahdollistetaan erityisjärjestelyin. Muilta opiskelijoilta kampukselle kulku on suljettu. 

Jos epidemiatilanne paranee merkittävästi, harkitsemme kampuksen varovaista avaamista opiskelijoille pääsiäisen jälkeen itseopiskelua ja opiskelijaruokailua varten. Välttämättömän lähiopetuksen määrä ei kevätlukukaudella kasva pääsiäisen jälkeen.

Käytännössä Lahden ja Lappeenrannan kampusten jo käynnissä oleva sulut jatkuvat opiskelijoiden osalta 5.4. saakka. 

LABin ja LUTin koulutuksen vararehtorit ohjeistavat tarkemmin välttämättömän lähiopetuksen sekä tenttien erityisjärjestelyistä perjantaihin 5.3. mennessä.

 
Henkilökunnan työskentely kampuksilla

Henkilökunnan laaja etätyösuositus jatkuu. Välttämätön ja kriittinen työ kampuksilla on edelleen mahdollista koronaohjeita noudattaen. Henkilökunta pääsee sisään sähköisellä kulunvalvonta-avaimella. Työskentelyä jatketaan etänä aina, kun omat työtehtävät sen sallivat.  

Yksittäisiä välttämättömiä työskentelyyn liittyviä vieraita voidaan ottaa vastaan nykyohjein: enintään 6 henkilöä samassa tilassa turvajärjestelyin.

Lahden kampuksen viikon 8 joukkoaltistumisen takia Lahden kampuksen henkilöstö tarvitsee rehtorin myöntämän luvan kampuksella työskentelyyn viikon 10 loppuun saakka.
 

Kampuksilla toteuttava välttämätön lähiopetus

Kampusten ulko-ovet pysyvät lukittuna opiskelijoilta 5.4. saakka. Poikkeuksena ovat erikseen järjestettävät välttämättömät lähiopetukset koulutuksen priorisointisuunnitelmien mukaisesti, lopputöiden tekeminen kampuksella olevia erityistiloja ja -laitteita hyödyntäen sekä tentit, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Opiskelijat voivat myös saada koulutuksen vararehtorilta erillisluvan välttämättömiin TKI- ja yritysyhteistyöprojekteihin osallistumiseen kampuksilla.

Välttämätön lähiopetus järjestetään mahdollisimman väljästi. Opettaja noutaa lähiopetuksiin osallistujat ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.  

Yksittäisten valmistumisvaiheen opiskelijoiden kulkuluvista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa. 

 
Väitöstilaisuudet sulun aikana

Sulun aikana pidettäviin väitöstilaisuuksiin suositellaan hybridimallia, jossa kampusten tiloissa tilaisuuteen osallistuvat vain välttämättömät henkilöt, ja suurin osa osallistujista seuraa tilaisuutta etäyhteydellä.


Kirjaston palvelut

Kampusten kirjastojen tilat ovat suljettuja sulun aikana. Asiakaspalvelu hoidetaan etänä. Välttämättömät kirjojen lainaus- ja palautuspalvelut hoidetaan tiedekirjaston kotisivuilta löytyvien erillisten ohjeiden mukaisesti.