Koronatiedote LABin ja LUTin opiskelijoille ja henkilökunnalle 6.9.2021

Koronatiedote 6.9.2021

Koronatiedote LABin ja LUTin opiskelijoille ja henkilökunnalle 6.9.2021

Varautumisohje opiskelijoille ja opettajille lähiopetukseen jäljitystarpeita varten

Vaikka rokotekattavuus Suomessa kasvaa vauhdilla, tartuntamäärät ovat toistaiseksi sellaisella tasolla, että varaudumme yksittäisiin korona-altistuksiin kampuksillamme lähiviikkoina.  

Jos oppilaitoksissa päädytään karanteeneihin, sairaanhoitopiirit pyrkivät kohdentamaan ne mahdollisimman tarkasti. 

Mitä tarkemmat tiedot tartunnan saanut antaa lähikontakteistaan, sitä paremmin hän auttaa jäljittäjiä ja sitä rajatummat karanteenitoimet riittävät. Näin yksittäinen tartunta luokkahuoneessa ei esimerkiksi johtaisi automaattisesti koko ryhmän vaan aivan lähimpänä olleiden ihmisten karanteeniin.  

On hyvä muistaa, että opetustilanteissa ei useinkaan istuta vakiopaikoilla. Opettaja ei välttämättä tunne kaikkia luokassa olevia nimeltä, eivätkä opiskelijatkaan vieressä istuvia kollegoitaan. Opiskelijaryhmät myös vaihtuvat päivän aikana kurssista toiseen.

Siksi suosittelemme kaikille opiskelijoille ja opettajille seuraavaa käytäntöä lukuvuoden ensimmäisiin viikkoihin: 

Kun lähiopetustilanne alkaa, opettaja kehottaa siihen osallistuvia opiskelijoita tervehtimään lähimpänä istuvia noin 4–6 opiskelukollegoitaan. Kukin opiskelija kirjaa itselleen muistiin lähimpinä istuvien opiskelijoiden nimet sekä opetustilanteen päivämäärän, kellonajan ja opetusluokan.

Mikäli opiskelija saisi koronatartunnan, hän pystyisi näin toimimalla itse ilmoittamaan terveydenhuollon jäljittäjille niiden opiskelijoiden nimet, jotka olisivat voineet tilanteessa altistua. Näin voimme omilla toimilla pienentää useiden kymmenien opiskelijoiden karanteenitarpeen muutamiin opiskelijoihin. 

Tämä suositus on vapaaehtoinen. Toivomme että mahdollisimman moni opettaja muistuttaisi asiasta opetustilanteen alussa ja mahdollisimman moni opiskelija tekisi itselleen nämä muistiinpanot lähikontakteistaan. Mahdollisessa tartuntatilanteessa tämä pieni toimi minimoi laajoja karanteenitoimia, ja auttaa meitä ylläpitämään lähiopetustoimintaa kampuksilla.

HUOM! Yllä oleva ohje ei koske toiminnallista lähiopetusta, joissa opiskelijat liikkuvat tunnin aikana ja käyttävät erilaisia laitteita (esim. sote-opetus, simulaatiot, laboratoriotoiminta). Näissä tilanteissa on tyypillisempää, että koko ryhmä katsotaan altistuneiksi. 

Opiskelijoiden yhteystiedot Pepissä ja Sisussa

Edellä kuvattuja mahdollisia altistustapauksia varten kehotamme kaikkia opiskelijoita tarkistamaan yhteystietojensa oikeellisuus (erityisesti puhelinnumeron) ja tarvittaessa päivittämään muuttuneet yhteystietonsa. Mahdollisia jäljitystapauksia varten on erittäin tärkeää, että meillä on jokaiselle ajantasaiset yhteystiedot.

Kansainvälinen liikkuvuus ja ulkomailta saapuminen

Muistutamme kaikkia, että ulkomailta saapuvat tulevat kampuksille ja alueyksiköihin Suomen maahantulo-ohjeiden mukaisesti. Ohjeita on erittäin tärkeää noudattaa kampusturvallisuuden varmistamiseksi.

Suosittelemme vahvasti kaikille LABin ja LUTin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille kahden koronarokotteen hankkimista omassa kotimaassaan ennen Suomeen saapumista.

Mikäli opiskelija saapuu ilman täyttä koronarokotesuojaa, suosittelemme hänelle vahvasti 10 vuorokauden omaehtoista varoaikaa etäopiskellen ennen kampuksille saapumista.