Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 27.5.2021

Koronatiedote 27.5.2021

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 27.5.2021

Koulutuksen toteutus syyslukukaudella 2021

Suomen koronarokoteohjelma etenee nyt nopeasti. Laumasuojan kriittisestä rajasta ja rajoituksista luopumisen aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa. Tämänhetkinen arvio on tulevan syksyn aikana.

Suomen hallitus toteaa THL:n arvion pohjalta, milloin laumasuoja Suomessa on saavutettu. Laumasuojan saavuttamisen jälkeenkin yksittäiset tartunnat ovat mahdollisia. Tartunnat eivät kuitenkaan laajan rokotesuojan vuoksi enää aiheuttane paikallisia ryvästymiä ja kuormitusta terveydenhoidolle. 

LUTin ja LABin syksyn suunnittelun lähtökohtana on, että kampusten toiminta-alueet ovat elokuun lopussa epidemian perustasolla. Tavoitteena on normalisoida toiminta kampuksilla heti kun se on turvallista. 

Alla olevat linjaukset voivat muuttua, mikäli epidemiatilanne heikkenee.

LABin ja LUTin syyslukukauden ensimmäisinä kuukausina (1.8.–31.10.) kampusten tiloja käytetään 50 % täyttöasteella. Tavoitteemme on, että 1.11. lähtien kampuksella toimitaan ilman tilankäyttörajoituksia. 

Normaalisti lähiopetuksena toteutettavat koulutukset pidetään 31.10. saakka hybridimuodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset kurssit toteutetaan joko kokonaan tai osin digitaalisesti digitaalisesti tai lähiopetuksena niin että jokaisessa koulutusohjelmassa on myös lähiopetusta syksyn aikana.

Uusien opiskelijoiden orientaatiot pidetään lukuvuoden alkaessa hybridimallilla: kampuksilla toteutettavien kokoontumisten maksimihenkilömäärä on 50 henkilöä. Oleskelu tulee järjestää väljästi yli 2 metrin turvavälejä noudattaen. 

Tarkemmat suunnitelmat syksyn koulutuksen osalta tehdään koulutuksen vararehtorien johdolla näillä periaatteella ajalle 1.8.–31.10.:

  • 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden opetusta sekä toiminnallista, erityislaitteita vaativaa opetusta priorisoidaan kampuksilla
  • Tilojen 50 % täyttöastetta sovelletaan kaikkeen lähiopetukseen (sekä ns. luento-opetus että toiminnallinen opetus; laboratoriot, simulaatiot, taitopajat tms)
  • Lähiopetuksena pidettävien kurssien luento-opetus tallennetaan tai striimataan opettajan harkinnan mukaan vuoden 2021 loppuun saakka

LABin osaamispäälliköt ja LUTin koulutusohjelmavastaavat koordinoivat yhdessä ohjelmajohtajien kanssa tutkinto-ohjelmittain tarkemmat suunnitelmat. He myös varmistavat, että kaikille koulutusohjelmille on lähiopetusta kampuksilla syksyn aikana. Tämä ei koske verkossa tehtäviä tutkintoja.

Koulutusohjelmien hybridimalli tarkoittaa väistämättä sitä, että lukujärjestyksiin tulee alkusyksyyn päiviä, jolloin opiskelijoilla ja opettajilla on sekä lähi- että etäopetusta samana päivänä. Siksi kampuksille järjestetään opettajille mahdollisuuksien mukaan tiloja etäopetusta varten. Kampusten tilat ovat käytössä myös digiopiskeluun. 

Paperitentit järjestetään 50 % täyttöasteella 1.8.–31.10. Suosittelemme vahvasti Exam-tilan hyödyntämistä 50 % täyttöasteella ja Moodle-tenttejä tällä ajanjaksolla.

Seuraamme viranomaisten ohjeita ja päivitämme tarvittaessa kampusten hygienia- ja turvallisuusohjeita.