Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 22.12.2021

Koronatiedote 22.12.2021

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 22.12.2021

Suomen hallitus on tiistaina 21.12. päättänyt lisärajoituksista epidemiatilanteen hillitsemiseksi. Rajoituksilla tavoitellaan lisäaikaa kolmannen rokoteannosten antamiseen.

Suomen hallitus suosittaa korkeakouluille etäopetukseen siirtymistä 16.1. saakka. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Välttämätön lähiopetus järjestetään koulutuksen priorisointisuunnitelman mukaisesti kevätlukukauden alusta lähtien.

Mikäli saamme uusia korkeakouluja koskevia kansallisia ohjeita, tiedotamme niistä erikseen.

Pidämme kampukset auki nykymallilla opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Otamme käyttöön maskivelvoitteen kampuksilla ja alueyksiköissä niissä tilanteissa, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista.

Uusi ohje maskien käytöstä kampuksilla 

Arvioimme, että pahentunut epidemiatilanne ja omikron-muunnokseen liittyvä epävarmuus nostavat tartuntariskiä kampuksilla. Tehtävämme on noudattaa työturvallisuuslakia, ammattikorkeakoululakia ja yliopistolakia työntekijöiden ja opiskelijoiden terveyden ja turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Siksi otamme käyttöön määräaikaisen kasvomaskien käyttövelvoitteen. 

Maskinkäyttövelvoite koskee laboratorio- ja pajatyöskentelyä, toiminnallista lähiopetusta, jossa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista, kansallisen etäopetussuosituksen aikana pidettävää muuta välttämätöntä lähiopetusta sekä kampuksilla pidettäviä paperi- ja Exam-tenttejä. 

Maskivelvoite tulee voimaan 1.1.2022 ja jatkuu 31.1.2022 saakka. Sitä voidaan jatkaa, mikäli tautitilanteeseen liittyvä kohonnut riski jatkuu. 

Kasvomaskivelvoite ei koske henkilöitä, joille THL ei suosittele maskien käyttöä. THL toteaa maskien käytöstä seuraavasti: ”Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.”

Vahva maskisuositus jatkuu kampuksen muissa tiloissa ja toiminnoissa. Käytäthän maskia aina kun et ole yksin. 

Koulutuksen järjestelyt

Kevätlukukausi 2022 alkaa Suomen hallituksen etäopetussuosituksen mukaisesti. Suunnittelussa kannattaa varautua siihen, että Suomen hallitus saattaa joutua jatkamaan etäopetussuositusta 16.1.2022 jälkeenkin.

LUTin ja LABin koulutuksesta vastaavat vararehtorit lähettävät lähiopetuksen priorisoinnin ohjeet koulutuksesta vastaaville henkilöille 22.12. 

Priorisointisuunnitelmien mukainen välttämätön lähiopetus toteutetaan kampuksilla. Välttämätöntä lähiopetusta on erityisesti 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden opetus sekä toiminnallinen, erityislaitteita vaativa opetus. Priorisoinnissa hyödynnetään pandemia-ajan aikaisempia periaatteita.

Opetustiloja käytetään väljästi mahdollisuuksien mukaan. Lähiopetuksena pidettävien kurssien luento-opetus tallennetaan tai striimataan opettajan harkinnan mukaan.

Välttämätön lähiopetus toteutetaan niissä opetustiloissa, jotka niille on nyt lukujärjestyksessä varattu.

LABin osaamispäälliköt ja LUTin koulutusohjelmavastaavat koordinoivat yhdessä ohjelmajohtajien kanssa tutkinto-ohjelmittain tarkemmat suunnitelmat. Opettajat tiedottavat kurssien järjestämistavasta kurssikohtaisesti ennen kurssin alkua. 

LUTin tammi-helmikuun valmistujaistilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan erikseen tammikuun 2022 alussa.

Paperitentit järjestetään kampuksilla suunnitelman mukaisesti. Suosittelemme edelleen Exam-tilan hyödyntämistä ja Moodle-tenttien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Orientaatiot uusille opiskelijoille

Uusien opiskelijoiden orientaatioiden infotilaisuudet järjestetään hybridimallilla. Tutustumiskierrokset kampuksilla järjestetään max 20 hengen ryhmissä.

Tilaisuudet ja tapahtumat, ulkopuoliset vierailijat

Rajoitamme kampustemme käyttöä tilaisuuksien ja tapahtumien osalta kansallisen etäopetussuosituksen ajaksi 16.1.2022 saakka. 

Pienimuotoiset, enintään 10 henkilön vierailut ja tapahtumat ovat mahdollisia myös etäopetussuosituksen aikana. 

Väitöstilaisuudet ovat matalan riskin yleisötilaisuuksia. Niissä noudatetaan aluekohtaisia kokoontumisrajoituksia. Kokoontumisrajoituksista voi vapautua ottamalla koronapassin käyttöön.

Kansainvälinen liikkuvuus

Ulkomailta saapuvat tulevat kampuksille ja alueyksiköihin Suomen maahantulomallin ohjeiden mukaisesti. 

Suosittelemme vahvasti kaikille LABin ja LUTin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille täyden koronarokotesuojan hankkimista omassa kotimaassaan ennen Suomeen saapumista. Suomen muuttuneista maahantulo-ohjeista viestitään maahan saapuville kansainvälisille opiskelijoille erikseen.

Kansainvälisessä matkustamisessa tulee käyttää harkintaa ja noudattaa Suomen ulkoministeriön matkustusohjeita. 

Suosittelemme kansainvälisille vierailijoillemme täyttä koronarokotesuojaa ennen kampusvierailuja. 

Kotimaan työmatkustaminen 

Suosittelemme käyttämään harkintaa kotimaan työmatkustamisessa. Kotimaan työmatkustamisessa voi käyttää junaa mahdollisuuksien mukaan. Myös henkilöauton käyttö on mahdollista omalla harkinnalla tammikuun 2022 loppuun saakka. 

Etätyösuositus jatkuu

Kansallinen etätyösuositus jatkuu. Teethän etäpainotteista työtä mahdollisimman laajasti työtehtäviesi niin salliessa. Kampuksella työskentelyyn ei tarvitse pyytää lähiesimiehen lupaa. 

Etätyösuosituksesta huolimatta työtä tehdään myös kampuksilla ja alueyksiköissä työtehtävien sitä edellyttäessä (tehtävät laboratorioissa ja simulaatiotiloissa; kampuksilla tehtävät korkeakoulupalvelutehtävät). Etätyösuositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta kampuksilla.

Enintään 10 henkilön henkilömäärärajoitus Lahden kampuksen liikuntatiloihin

Aluehallintovirasto rajoittaa asiakastilojen käyttöä Päijät-Hämeessä. Päätös koskee Lahden kampuksen kuntosalin ja ryhmäliikuntasalin vapaa-ajan käyttöä.

Kuntosalin ja ryhmäliikuntasalin käyttäjämäärä rajoitetaan 23.12. alkaen max 10 henkilöön. Tiloja saa edelleen käyttää opetuskäyttöön ilman henkilömäärärajoitteita.

Vastaava henkilömäärärajoitus jatkuu Lappeenrannan kampuksen liikuntatiloissa toistaiseksi.