Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 17.6.2021

Koronatiedote 17.6.2021

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 17.6.2021

Kansainvälinen liikkuvuus ja 14 vrk varoajasta luopuminen 

Suomessa koronarokotekattavuus etenee hyvin ja epidemiatilannekin on rauhoittunut.

14 vuorokauden varoaikamme ennen kampuksille tuloa kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen on voimassa 31.7. saakka. Tämä varoaikasuositus ei koske 17.6. lähtien niitä yhteisömme jäseniä, joilla on kahden koronarokotteen antama suoja. 

Ulkomailta saapuvat tulevat kampuksille ja alueyksiköihin 1.8.2021 lähtien Suomen maahantulomallin ohjeiden mukaisesti. 

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus ja kansainväliset vierailijat

Suosittelemme vahvasti, että LABin ja LUTin henkilökunnan jäsenet suunnittelevat työmatkoja Suomen ulkopuolelle vasta sitten, kun heillä on kahden koronarokotteen antama suoja. Kansainvälisessä matkustamisessa tulee käyttää harkintaa ja noudattaa Suomen ulkoministeriön matkustusohjeita.

1.8. alkaen kansainväliseen työmatkustamiseen riittää oman esimiehen lupa eli palaamme normaaliin lupakäytäntöön. 

HR-tiimi toimittaa lähipäivinä erillisen matkustusohjeen kansainvälisiä matkoja suunnittelevien tueksi. 

Suosittelemme myös kansainvälisille vierailijoillemme kahden koronarokotteen suojaa ennen kampusvierailuja.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden saapuminen kampuksille syksyllä 2021

Suosittelemme vahvasti kaikille LABin ja LUTin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille kahden koronarokotteen hankkimista omassa kotimaassaan ennen Suomeen saapumista. 

Mikäli opiskelija saapuu ilman täyttä koronarokotesuojaa, suosittelemme hänelle 14 vuorokauden omaehtoista varoaikaa etäopiskellen ennen kampuksille saapumista. 

Etätyösuositus ja joustava työskentely kesälomien jälkeen

Joustava työskentely laajoin etätyömahdollisuuksin jatkuu kesälomakauden jälkeen. Suosittelemme joustavaa etäpainotteista työskentelyä 31.10. saakka niille, joille se työtehtävien osalta on mahdollista.

Kampusten tiloja käytetään väljästi 50 %:n täyttöasteella 31.10. saakka. Monitilatoimistoissa jatkamme tämän ajan kiinteiden työpisteiden käyttöä niin, että päivittäinen huoneen käyttöaste on enintään 50 %. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään 31.10. saakka etäosallistumismahdollisuus. Neuvotteluhuoneiden käyttöön sovelletaan 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Mikäli kampusten ja alueyksiköiden alueet ovat elokuun alussa perustasolla, yksiköiden välinen liikkuvuus palaa 1.8. lähtien normaaliksi. 

Tarkkailemme rokotekattavuuden etenemistä Suomessa ja sen vaikutuksia epidemiatilanteeseen kansallisesti ja kampusalueillamme. Päivitämme kotimaan työmatkustamisen ohjeet 3.8. mennessä.

Kaikki koronaturvallisuusohjeet kampuksilla ovat edelleen voimassa.

Mikäli epidemiatilanteessa tapahtuu oleellisia muutoksia, päivitämme ohjeitamme sen mukaan.

Järjestämme Teams-koronainfot kampusten syksyn toiminnasta elokuussa henkilöstölle ja esimiehille sekä syyskuun alussa opiskelijoille. Näistä tiedotetaan erikseen introissa elokuun alussa.

Työskentely pandemiarajoitusten jälkeen – tarkemmat ohjeet intrassa

Joustava työskentely jatkuu pandemiarajoitusten jälkeen silloin kun se on työn luonteen ja asiakas-/opiskelijatarpeiden osalta mahdollista. 

Työskentelemme pandemiarajoitusten päättymisen jälkeen kampuksilla ja alueyksiköissä lähtökohtaisesti noin 50 % työajasta. 

Esimies voi aina edellyttää työskentelyä kampuksella tai alueyksikössä silloin kun työtehtävät niin vaativat. Tiedotamme ja ohjeistamme asiasta tarkemmin elokuussa esimiehiä ja koko henkilöstöä. Tarkemmat tiedot linjauksista ja niiden soveltamisesta löytyvät intrasta:

LUT

https://intranet.lut.fi/Lists/Ilmoitukset/DispForm.aspx?ID=4239&Source=https%3A%2F%2Fintranet%2Elut%2Efi%2FLists%2FIlmoitukset%2FUusimmat%2520ilmoitukset%2Easpx&ContentTypeId=0x010020B9CBD411C8BD4AA05CE292334C34FC0003DC3B47D86E0D40A7F8DE8FD8026D15 

LAB

https://lut.sharepoint.com/sites/intra-lab/SitePages/Ty%C3%B6skentely-pandemiarajoitusten-j%C3%A4lkeen.aspx?source=https%3A%2F%2Flut.sharepoint.com%2Fsites%2Fintra-lab