Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 13.1.2022

KORONATIEDOTE 13022022

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 13.1.2022

Epidemiatilanne Suomessa on huolestuttava: tartuntojen määrä ja sairaalakuormitus nousevat nopeasti eikä epidemian huippua ole vielä saavutettu. Omikronin aiheuttama tauti on aiempia muunnoksia lievempi, mutta sen sairaalakuormituksen ennusteet ovat epävarmoja. Suomen hallitus varautuu epidemiatilanteen pahenemiseen ja väestön laajaan sairastavuuteen. Sekä kansalliset että alueelliset rajoitukset ja suositukset muuttuvat nyt nopeasti.

Nykytilanteessa henkilöstömme suuri yhtäaikainen sairastavuus on mahdollinen riski toiminnan jatkuvuudelle. Pienennämme tätä riskiä laajalla etätyö- ja etäopetussuosituksella samalla kun vähennämme kontaktien määrää. Samalla turvaamme välttämättömän työn ja opiskelun kampuksilla.

Haluamme muuttuvien ohjeiden keskellä järjestää työrauhaa seuraavilla päätöksillä:

Jatkamme nykyistä etäopetussuositusta sunnuntaihin 6.3. saakka. Välttämättömäksi määritelty lähiopetus jatkaa kampuksilla nykyisin ohjein. Täydennyskoulutuksessa suositellaan yleisesti etäopetusta. Välttämättömät täydennyskoulutuspäivät voi järjestää kampuksella.

Kampuksilla pidettävät tilaisuudet, tapahtumat ja koululaisvierailut siirretään 6.3. jälkeiseen aikaan.  

Väitöstilaisuuksien järjestäminen jatkuu: pääosa yleisöstä seuraa väitöstilaisuuden striimin yli ja paikalle tulevat vain välttämättömät osallistujat ja muutamat läheiset. LUTin valmistujaistilaisuudet tammi–helmikuulta siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. LABilla ei ole tutkintojuhlia ennen kesäkuuta. 

Suosittelemme järjestämään sisäiset palaverit etämuodossa ja siirtämään sisäiset henkilöstökokoontumiset kampuksilla 6.3. jälkeiseen aikaan. Välttämättömiä sisäisiä palavereja ja sidosryhmätapaamisia voi järjestää kampuksilla enintään 10 henkilön määräsuosituksella. 

MOVEO tiedottaa kampusten liikuntatilojen käyttömahdollisuuksista. Liikuntatilojen käytössä noudatetaan kunkin kampusalueen AVI:n määräyksiä.

Tavoitteemme on pitää kampuksia auki opiskelijoiden itseopiskelua ja ryhmätöitä varten elleivät viranomaiset määrää kampuksia suljettavaksi. Kannustamme opiskelijoita hyödyntämään kampusten tiloja itsenäiseen opiskeluun ja pienimuotoisten ryhmätöiden tekoon kampusten turvallisuusohjeita noudattaen.

 

Epidemian pitkittyminen ja käynnissä oleva etäopetusjakso voi kuormittaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarjolla oleviin hyvinvoinnin tukimuotoihin:

eLUT: https://elut.lut.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut

eLAB: https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut

 

Pitkittynyt pandemia haastaa yhtä lailla henkilöstömme työkykyä ja hyvinvointia. Introistamme löytyy linkkejä ja vinkkejä korona-arkeen sekä ohjeita tukea tarvitseville.

LUT: https://intranet.lut.fi/Pages/Koronavirus-coronavirus.aspx

LAB: https://lut.sharepoint.com/sites/LAB-korona