KELA: YTHS:n maksuvelvollisuuden muuttuminen

kansikuva

KELA: YTHS:n maksuvelvollisuuden muuttuminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuus EU-tilanteissa muuttuu

EU-maasta toiseen liikkuvien sosiaaliturvaa säätelee EU-asetus 883/2004.* Asetuksen kansallista tulkintaa on päätetty päivittää siten, että opiskeluterveydenhuolto kuuluu jatkossa ko. asetuksen soveltamisalaan. Asetuksen tarkoituksena on sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja mm. sen estäminen, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvat henkilöt olisivat velvollisia maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja useaan jäsenvaltioon.

(* = Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan EU-ja ETA-valtioissa sekä Sveitsissä. Myös Iso-Britannian osalta sovellettava lainsäädäntö määräytyy edelleen pääsääntöisesti asetuksen 883/2004 lainvalintamääräyksiä vastaavien sääntöjen mukaan, vaikka säädösperusteena ei suoraan ole asetus 883/2004.)

Kansallisen tulkinnan päivittämisestä seuraa, ettei velvollisuutta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksamiseen jatkossa ole niillä opiskelijoilla, jotka kuuluvat toisen EU-/ETA-valtion, Sveitsin tai Iso-Britannian sosiaaliturvan piiriin.

Tulkinnan muutosta sovelletaan Kelassa maksujen keräämisessä ja perinnässä heti.

 

Maksuvelvollisuus jatkossa

Maksuvelvollisuuteen vaikuttavat suoritettava tutkinto, läsnäoloilmoittautuminen ja se, minkä maan sosiaaliturvaan opiskelija kuuluu.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa, jos opiskelija on ilmoittautunut suomalaiseen korkeakouluun läsnä olevaksi ja suorittaa jotain alla olevista tutkinnoista:

  • ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto
  • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
  • Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Terveydenhoitomaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia.

Mikäli toisen EU-/ETA-maan, Sveitsin tai Iso-Britannian sosiaaliturvaan kuuluva opiskelija suorittaa jotain yllä olevista tutkinnoista, hän saa käyttää YTHS:n palveluja.

Asiasta on kerrottu Kelan verkkosivuilla: https://www.kela.fi/thmaksu#EU-maa sekä https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu

Viestintä ja ohjeistus opiskelijoille

Kelalla ei ole käytettävissään kattavasti tietoja siitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen Suomeen tuleva opiskelija tai suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittava ulkomailla asuva opiskelija kuuluu. Tämän vuoksi Kela ei pysty tavoittamaan EU-opiskelijoita henkilökohtaisesti. Siksi on myös mahdollista, että EU-opiskelija saa syksyllä Kelan tiedotekirjeen, tai maksumuistutuksen. 

Jotta Kela voi todeta, että opiskelijalla ei ole maksuvelvollisuutta, täytyy opiskelijan lähtökohtaisesti toimittaa Kelalle asiakirja, josta ilmenee, että opiskelija kuuluu toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan. Asiakirja voi olla esimerkiksi kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista (EHIC). Selvitys toimitetaan Kelan perintäkeskukseen.

Asiakirjan voi lähettää OmaKelassa tai postittaa osoitteeseen Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA. Jos opiskelija asuu ulkomailla eikä voi käyttää OmaKelaa, voi asiakirjan lähettää myös suojatulla sähköpostilla (ulkomaanperinta(at)kela.fi)

Suosituksena on, että opiskelija toimittaa selvityksen hyvissä ajoin ennen maksun määräpäivää, mutta opiskelija voi toimittaa selvityksen myös määräpäivän jälkeen.

Heinäkuun eräpäivä + kevätlukukausi 2023

Haluamme muistuttaa, että niiden maksuvelvollisten opiskelijoiden, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi kevätlukukaudelle 2022 ajalla 1.2.–31.7., on maksettava terveydenhoitomaksu viimeistään 31.7.

Lukuvuoden 2022–2023 osalta muistuttaisimme, että tällä hetkellä opiskelijat pystyvät maksamaan syyslukukauden 2022 terveydenhoitomaksun, mutta eivät vielä kevätlukukautta 2023. Terveydenhoitomaksun suuruus vuodelle 2023 vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella marraskuun loppuun mennessä.

 

Yhteistyöterveisin,

Kansaneläkelaitos