Kampusten sulku jatkuu kevätlukukauden loppuun saakka LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Koronainfo 18.3.2021

Kampusten sulku jatkuu kevätlukukauden loppuun saakka LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla

Koronatiedote LABin ja LUTin opiskelijoille ja henkilöstölle 18.3.2021

 

Koronaepidemian tilanne molemmilla kampusten toiminta-alueillamme on huonontunut eikä kansallinen tilanne ole rajoitustoimista huolimatta oleellisesti helpottanut. Sairaaloiden kuormitus on huolestuttavalla tasolla. Näyttää siltä, ettei epidemiatilanne Suomessa ja toiminta-alueillamme myöskään ole pian helpottamassa. 

Olemme päättäneet, että LABin ja LUTin Lahden ja Lappeenrannan kampusten sulku opiskelijoilta jatkuu pääsiäisestä kevätlukukauden loppuun saakka. Sulku on edelleen tarpeen kontaktien vähentämiseksi ja epidemian pysäyttämiseksi.  

Opiskelijoille välttämätön lähiopetus jatkuu nykyjärjestelyin. Koulutuksen vararehtorin luvalla yksittäiset opiskelijat saavat luvan työskennellä kampuksilla yritysyhteistyöprojekteissa tai lopputöiden parissa, jos työskentely edellyttää kampuksella olevia erityislaitteita.

Muilta opiskelijoilta kampukselle kulku on suljettu.

 

Tenttijärjestelyt ja valmistujaistilaisuudet kevätlukukauden osalta

LAB: 

Kaikkien kurssien tentit ja rästitentit järjestetään 5.4.–30.7. verkossa koulutuksen vararehtorin päätöksellä. Alkusyksyyn voidaan tarvittaessa järjestää kampuksille ylimääräisiä rästitenttejä epidemiatilanteen niin salliessa.

Kampustenttejä voidaan edelleen pitää nyt järjestettävän välttämättömän lähiopetuksen yhteydessä. Koulutuksen vararehtori voi myös myöntää yksittäisiä poikkeuslupia muille kampustenteille. 

LABin toukokuun tutkintojuhla järjestetään etänä.
 

LUT: 

Kaikki tentit järjestetään 5.4.–30.7. verkossa koulutuksen vararehtorin päätöksellä. Alkusyksyyn järjestetään ylimääräisiä rästitenttejä kampuksille epidemiatilanteen niin salliessa. Näistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

LUT ei järjestä valmistujaistilaisuuksia touko–kesäkuussa. Kesän jälkeen järjestetään ylimääräinen valmistujaistilaisuus epidemiatilanteen niin salliessa.
 

LAB ja LUT:

Exam-tenttitila on toistaiseksi käytössä turvajärjestelyin Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla sekä LUT Mikkelin alueyksikössä.

 

Kampuksilla toteuttava välttämätön lähiopetus jatkuu

Kampusten ulko-ovet pysyvät lukittuna opiskelijoilta kevätlukukauden loppuun saakka. Lähiopetuksena jatkuvat vain nyt jo käynnissä olevat, opintojen etenemisen ja valmistumisen kannalta kriittiset kurssit. 

Opettaja noutaa lähiopetuksiin osallistujat ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä. Opiskelijoita pyydetään sisään tullessaan käyttämään sähköistä avaintaan ulko-ovessa, jotta jäljittäminen on päivätasolla mahdollista.

 

Kampusten kesäkauden toiminta

LAB ja LUT eivät ota vastaan palkattomia kansainvälisiä perustutkintotason harjoittelijoita tulevana kesänä. 

Opiskelijoiden palkkaaminen kesätöihin on mahdollista, kun heidät perehdytetään kampusten turvatoimiin. Mikäli henkilö tulee Suomen ulkopuolelta, hänen tulee noudattaa 14 päivän varoaikaa.

LAB ja LUT tarjoavat laajan valikoiman verkko-opintoja opiskelijoilleen kesän aikana. Näistä tiedotetaan erikseen. LUT Summer School on peruttu tulevana kesänä. 

 

Henkilökunnan työskentely kampuksilla jatkuu nykyohjein

Henkilökunnan laaja etätyösuositus jatkuu. Välttämätön ja kriittinen työ kampuksilla on edelleen mahdollista koronaohjeita noudattaen. Työskentelyä jatketaan etänä aina kun omat työtehtävät sen sallivat. Henkilöstö ei tarvitse esimiehen lupaa kampuksilla käyntiin.

Muun kampustoiminnan ja -palveluiden osalta jatketaan 4.3. annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

OKM:ltä erityisavustus opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen

LUTin, LABin, LTKY:n ja KOEn yhteinen Linjakas ja Liikkuva LUT-korkeakouluyhteisö -hanke sai OKM:ltä 220 000 euroa opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen korona-aikana. 

Hyvinvointipalveluihin rekrytoidaan hyvinvointiohjaaja, jonka tehtävänä on koordinoida ja viestiä ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluista sekä kehittää yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä yhdessä LTKY:n ja KOEn kanssa.