Auramo-säätiön vuoden 2022 apurahat

kansikuva

Auramo-säätiön vuoden 2022 apurahat

Apurahoja haettavaksi

Betonilattiateknologian ja materiaalinsiirron parissa elämäntyönsä tehnyt teollisuusneuvos Hannu Auramo ja hänen puolisonsa Tuulikki Auramo perustivat Auramo-säätiön vuonna 1990.

Auramo-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2022 apurahat. Hakijana voi olla kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa toimiva opiskelija, tutkija, opettaja, tutkijaryhmä tai muu tutkimusorganisaatio. Apuraha voidaan myöntää tutkimukselle, joka kohdistuu

  1. materiaalivirtojen kuljetukseen, varastointiin tai toimitusketjuun tai
  2. betonia käsittelevään materiaalitutkimukseen.

Tutkimusten lisäksi Auramo-säätiö tukee edellä mainittuja aihepiirejä käsittelevää opetus- ja julkaisutyötä. Opinnäytetöissä yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5 000 euroa ja ylempiin korkeakoulututkintoihin liittyvissä tutkimuksissa

15 000 euroa. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät säätiön internet-sivuilta www.auramo-saatio.fi.

Hakemus on toimitettava hakuaikana säätiön asiamiehelle. Apurahojen hakuaika päättyy 30.9.2022. Viimeisen hakupäivän jälkeen säätiölle saapuneita hakemuksia ei huomioida päätettäessä apurahoista.

Mikäli samasta tutkimusryhmästä lähetetään useista apurahahakemuksia, ryhmää ohjaavaa opettajaa pyydetään priorisoimaan hakemukset.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Marko Paavilainen marko.paavilainen(at)auramo-saatio.fi

Auramo-säätiön hallitus